Alfa City Europe > Новини > Новини > Какви са цените на имотите във водещите градове…

Какви са цените на имотите във водещите градове у нас?


За състоянието на пазара на недвижими имоти често можем да съдим от офертите продава. Затова ще погледнем какви са офертите при различните типове имоти във водещите 10 града на страната и ще правим това регулярно, за да проследяваме какви са тенденциите.

Напълно логично и естествено, цените на имотите в София са далеч над тези в останалите градове на страната, като са значително над тези дори във Варна, с която столицата често се сравнява.

Известна съпоставимост между София и морската столица има единствено при най-малките – едностайни имоти, като цената им за кв. м във Варна при ниво от 668 евро е само с четири евро по-ниска, в сравнение със София.

С над 120 евро по-евтини за квадратен метър (въз основа на офертите продава) са цените на двустайните и тристайните във Варна, в сравнение със София – съответно при нива 646 и 673 евро (както се вижда от таблицата по-долу).

Град Едностайни Двустайни Тристайни Дох. Наем
Ср. ц. Ср. ц. кв. м. Ср. ц. Ср. ц. кв. м. Ср. ц. Ср. ц. кв. м.
София 31084 672 55059 768 85658 790 6,20%
Пловдив 22062 544 31928 497 45800 484 7,27%
Варна 26021 668 42426 646 65035 673 6,41%
Бургас 26676 635 40282 619 65035 672 6,07%
Русе 19250 443 27724 421 38771 414 7,14%
Стара Загора 20346 480 29522 459 39545 457 7,15%
Плевен 17867 431 27291 414 40622 424 6,02%
Сливен 15427 372 22400 319 36506 366 5,55%
Добрич 14643 331 24328 369 36623 388 6,95%
Шумен 17512 416 26009 398 35788 401 5,64%

* Справка: imot.bg

По типове имоти най-евтини са едностайните, предлагани в Добрич, където средната им цена е едва 331 евро, а средната цена на подобен род имот е 14 643 евро, или близо наполовина на тази в столицата.

Едва 319 евро е обявената продажна цена при двустайните в Сливен, въз основа на което средната цена на подобен род имот е 22 400 евро, или 2.4 пъти по-евтино, в сравнение с двустайните апартаменти в София.

Най-фрапираща обаче е разликата при тристайните имоти в София и останалите големи градове. Над два пъти по-скъпи са средните цени на този род имоти в столицата, в сравнение с шест от десетте най-големи града (като по-малка е разликата единствено с Пловдив, Варна и Бургас).

Най-евтините тристайни апартаменти откриваме отново в Сливен, като средната цена на този род имоти е 36 506 евро, или 366 евро за кв. м.

Напълно логично се появява и въпросът обосновани ли са подобни разлики в цените на имотите. Един от начините да се даде отговор (освен, разбира се, да се сравнят доходите в столицата и останалите големи градове, за което, за съжаление, липсва статистика) е да се сравни доходността от наемите.

Прави впечатление, че наемите на тристайните имоти във всички градове, с изключение на София, са по-ниски за кв. м, в сравнение с тези при едно- и двустайните жилища.

Разбира се, в Сливен откриваме най-ниските офертни наеми за кв. м (предвид и на най-ниските оферти на продаваните имоти), като липсват дори оферти за отдаване под наем на едностайни имоти. Подобна тенденция на много слабо предлагане на едностайни жилища откриваме и в другите по-малки градове, като само един такъв се предлага в Добрич.

Когато сравним доходността от наемите в София с останалите от най-големите градове у нас, нещата далеч не изглеждат толкова надценени по отношение на цените на имотите в столицата. Инвестиция в последните носи доходност от наем в размер на 6.2%, което далеч не е най-високото съотношение.

Най-изгодно за купувачите на имоти с цел инвестиции е съотношението цена-наем в Пловдив, където въз основа на офертите недвижимите имоти носят доходност от наем в размер на 7.27%.

По-високо от София е съотношението доходност от наеми в Стара Загора (7,15%), Русе (7,14%), Добрич (6.9%) и Варна (6,4%).

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Kakvi-sa-tsenite-na-imotite-vuv-vodeshtite-gradove-u-nas/nid-112533.html

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someone