Alfa City Europe > Новини > Статии > Тарифи за застраховката на чужди граждани в…

Тарифи за застраховката на чужди граждани в Република България


Застрахователно покритие 60 000 лева (30 000 евро).

с анекс*

без анекс

без данък

данък

с данък

без данък

данък

с данък

1

месец

46,00

0,92

46,92 лв.

2

месец

62,00

1,24

63,24 лв.

3

месец

81,00

1,62

82,62 лв.

4

месец

120,00

2,40

122,40 лв.

5

месец

120,00

2,40

122,40 лв.

6

месец

96,00

1,92

97,92 лв.

120,00

2,40

122,40 лв.

7

месец

128,00

2,56

130,56 лв.

160,00

3,20

163,20 лв.

8

месец

128,00

2,56

130,56 лв.

160,00

3,20

163,20 лв.

9

месец

128,00

2,56

130,56 лв.

160,00

3,20

163,20 лв.

10

месец

160,00

3,20

163,20 лв.

200,00

4,00

204,00 лв.

11

месец

160,00

3,20

163,20 лв.

200,00

4,00

204,00 лв.

12

месец

160,00

3,20

163,20 лв.

200,00

4,00

204,00 лв.

* условие «с анекс» (допълнително изискване) означава доплащане до пълната сума (от “без анекс”) при настъпването на застрахователно събитие.

1 лев = 0,5 евро = 20 рубли.

 


Онлайн застраховане Общи условия на Interamerican

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someone