Alfa City Europe > Новини > Статии > Тарифи за застраховката на чужди граждани в…

Тарифи за застраховката на чужди граждани в Република България


Застрахователно покритие 60 000 лева (30 000 евро).

1 месец                           30,95  
2 месеца                           52,80  
3 месеца                           64,54  
4 месеца                           70,40  
5 месеца                           80,20  
6 месеца                           97,92  
12 месеца                        163,20