Alfa City Europe > Застрахователни услуги

Застрахователни услуги за здравето, живота, имуществото

 

АЛФА СИТИ  предлага всички видове здравно осигуряване, животозастраховане, застраховане на недвижимо и движимо имущество:

  • Медицинска застраховка за чужденци в България (изисква се за получаване на разрешение за пребиваване ВНЖ, ДВЖ, ПМЖ) и виза Д) (условияцени);
  • застраховка живот;
  • застраховка за автомобил – задължителна застраховка за гражданска отговорност, автомобилни застраховки срещу злополука и кражба (КАСКО), застраховка извън пределите на РБ (зелена карта);
  • застраховка срещу материални щети, повреди, природни бедствия;
  • всички видове финансови рискове;
  • всички видове застраховане на стоки при превоз

Ние също така предоставяме услуги, като изпращане на застрахователни полици в Русия и страните от ОНД с експресна поща.
Повече информация за видовете и сроковете на застраховка, можете да научите от нашите експерти.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someone