Alfa City Europe > Articles by: AlfaCity Europe
Архиви на блога

ИМОТНИ  РЕГИСТРИ  ВЪВ  БЪЛГАРИЯ

ИМОТНИ  РЕГИСТРИ  ВЪВ  БЪЛГАРИЯ Имотният регистър е представлява система от данни, партиди за всеки недвижим имот на територията на Република България. В него са включени – различни  актове, свързани с  правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот,

Международни изложения за недвижими имоти 2018

Международни изложения за недвижими имоти по данни на  Global Promotion Group. 1 – Kuwait Construction Week 2018 Date:  16 – 20 January 2018 City: Mishref, Kuwait Venue: Hall 6, Kuwait International Fair 2 – Iran Property Expo 2018 Date:  23-26 January 2018 City: Tehran, Iran

АЛФА СИТИ ООД. Нашият офис.

АЛФА СИТИ ООД. Нашият офис.