Alfa City Europe > Новини > Новини > Услуга „ SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията ( Имотен регистър)”

Услуга „ SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията ( Имотен регистър)”


Услугата е достъпна на адрес: http://sms-imot.registryagency.bg

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания,отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ. 

При вписване, отбелязване и заличаване

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна по акта
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– незабавно

При корекция на запис в информационната система

 

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/извършена корекцията
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

 

При регистриране на отказ

 

 • Номер на отказ
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонамента /постановен отказ
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

 

При движение по отказ

 

 • Номер на отказ, по който има движение
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът /страната, участваща в отказа, по който е настъпило движение
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е издаден заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен  препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При отказ за издаване на заверен препис

 

 • Входящ номер на заявление, по което е постановен отказ за издаването на заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен  препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

Документи:
Общи условия за предоставяне на услугата „SMS оповестяване относно вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на съдa, издаването и отказа за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система
Инструкция в помощ на интернет потребителите на услугата “SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията ( Имотен регистър)”
Заявление за промяна на ЕГН/ЕИК/ЛНЧ
Заявление за заличаване на регистрация

от RegistryAgency.bg

Share this...
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.